• Transportlaan 121, 6163CX Geleen
 • 046 475 719 3
06 oktober 2022   1min. te lezen

HET KOOPKRACHTPAKKET 2023 IN VOGELVLUCHT

Terug

We leven in bijzondere tijden. Exploderende energierekeningen en een ongekende inflatie nopen het kabinet tot koopkrachtmaatregelen voor de laagste inkomensgroepen en inmiddels zelfs ook de lage middeninkomens. Met het koopkrachtpakket is een slordige 17 miljard  euro gemoeid. Hier zijn de belangrijkste toekenningen en de bekostiging ervan. Ondernemers gaan fors meebetalen. Voor energie-intensieve mkb-bedrijven is een steunpakket in de maak.

Toekenningen

 • Forse stijging minimumloon: Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10%. Oorspronkelijk was het plan te  verhogen in drie stappen van 2,5%. Door de koppeling gaan ook de bijstand en AOW omhoog.
 • Verlaagde brandstofaccijnzen: De verlaging op de accijnzen op brandstof wordt verlengd tot juli 2023. Voor benzine  en diesel is deze resp. 17,3 en 11,1 cent per liter. Voor LPG en LNG 4,1 cent per liter.
 • Verhoging toeslagen: De minima ontvangen ook in 2023 de energietoeslag van € 1.300 (via de gemeente). De zorg- en huurtoeslag gaan omhoog.
 • Verhoging uitwonende beurs: De uitwonende beurs voor studenten stijgt met € 135 per maand in studiejaar 2023-2024.
 • Korting energiebelasting: De korting op de energiebelasting blijft in 2023 geldig en gaat zelfs omhoog. De BTW gaat weer terug naar het hoge tarief (21%). Tot en met 31 december is dit nog 9%.

Dekking

 • Hogere aardgasbaten: De overheid ontvangt dit jaar aanzienlijke hogere opbrengsten uit de verkoop van gas. Een groot deel van deze baten gaat naar dit koopkrachtpakket.
 • Verhoging mijnbouwheffing: Energiebedrijven die op dit moment forse winsten maken, gaan meer belasting betalen.
 • Verhoging vennootschapsbelasting: De vennootschapsbelasting voor de eerste twee ton stijgt van 15% naar 19%. Deze ingreep moet de schatkist structureel € 1,5 miljard opleveren.
 • Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek: De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 in jaarlijkse stappen versneld afgebouwd om uiteindelijk uit te komen op nog slechts € 900 in 2027. In 2022 is de aftrek nog max. € 6.310.
 • Stijging overdrachtsbelasting bedrijfspanden: Bij de verkoop van bedrijfspanden stijgt de overdrachtsbelasting van 8% nu naar 9% in 2023.
 • Stijging vermogensbelasting: Het hing al langer in de lucht: de belasting op vermogen gaat omhoog. Het tarief in box 3 stijgt van 31% naar 34%.
Deel bericht