• Transportlaan 121, 6163CX Geleen
  • 046 475 719 3
27 maart 2023   1min. te lezen

Slim investeren en kosten maken

Terug

De ene uitgave is de andere niet, als ondernemer. Bijvoorbeeld de kosten die zakelijk zijn, maar ook een privé-element in zich herbergen. Fiscaal gezien gelden voor deze zogenoemde gemengde kosten aparte regels en mag je niet alles aftrekken. Omgekeerd is er voor investeringen met een groen en duurzaam karakter vaak weer een extra geldpotje. 

SUBSIDIE VOOR ELEKTRISCHE AUTO/BEDRIJFSWAGEN

Voor de aankoop of lease van een elektrische auto of bedrijfswagen zijn er twee subsidieregelingen: de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) resp. de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Particulieren maken aanspraak op € 2.950 subsidie (tweedehands model € 2.000), terwijl de cataloguswaarde tussen € 12.000 en € 45.000 moet liggen. Ondernemers kunnen maximaal € 5.000 subsidie ontvangen op de aanschaf of lease van een uitstootvrije bedrijfswagen. Vraag deze SEBA aan voordat je een definitieve overeenkomst sluit.

TIP!
De koop- of leaseovereenkomst moet zijn afgesloten op of na 1 januari 2023. Kijk op rvo.nl of je in aanmerking komt voor SEPP (particulieren) of SEBA (ondernemers).

HOGERE DREMPEL GEMENGDE KOSTEN

Gemengde kosten zijn kosten die je weliswaar zakelijk maakt, maar die ook een privé-aspect hebben. Het gaat hierbij om de  volgende kosten:
• kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
• representatiekosten (feestjes, recepties);
• kosten van congressen, symposia, studiereizen e.d.

Deze ‘gemengde kosten’ zijn tot een bepaald drempelbedrag niet aftrekbaar. Dit bedrag is voor 2023 verhoogd naar € 5.100 (2022: € 4.800). Als IB-ondernemer kun je ook voor de zogeheten 80%-regeling kiezen. Je mag dan 80% van de gemengde kosten in je aangifte aftrekken, de resterende 20% dus niet. Voor een VPB-ondernemer is dat 73,5% van de gemengde kosten.

HOGER NORMBEDRAG MAALTIJD

Het normbedrag in de werkkostenregeling (WKR) voor een lunch of maaltijd in de bedrijfskantine is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 3,55 per maaltijd. Bij toepassing van dit normbedrag hoef je niet per werknemer precies bij te houden wat deze eet, ook als de waarde van de maaltijd in het economisch verkeer eigenlijk hoger of lager is. Een eigen bijdrage van de werknemer gaat van het
normbedrag af.

LET OP!
Als je de maaltijden in de vrije ruimte onderbrengt, kun je ermee volstaan de maaltijden van alle werknemers bij elkaar op te tellen en dit getal te vermenigvuldigen met het normbedrag.

Deel bericht