• Transportlaan 121, 6163CX Geleen
  • 046 475 719 3
27 maart 2024   3min. te lezen

Een nieuwe lente, een frisse start: de aangifte

Terug

Het is weer ‘that time of the year’: het seizoen van de belastingaangifte.
Voor uitgebreidere tips, advies en hulp helpt jouw NOAB-adviseur je graag verder.

DE JAARLIJKSE AANGIFTEGOLF

In totaal ontvingen de afgelopen weken ca. 9,2 miljoen belastingplichtigen – 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers – een uitnodiging van de Belastingdienst om vóór 1 mei aangifte te doen. Wie dat niet redt, en dat geldt voor de meeste ondernemers die eerst hun jaarwerk (laten) samenstellen, kan uitstel vragen. Je kunt dit als belastingplichtige zelf doen of overlaten aan je belastingadviseur. Het uitstel is in beginsel maximaal zes maanden, de aangifte moet dan uiterlijk 1 september binnen zijn. Voor belastingadviseurs die onder de zogeheten beconregeling vallen, is deze termijn langer. Wat wel belangrijk is om te weten, is dat de belastingrente is verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) naar 10% en voor de inkomstenbelasting (IB) naar 7,5%.

Beconregeling

Belastingadviseurs kunnen uitstel vragen voor het doen van de aangiften IB en Vpb. Als zij het uitstel vóór 1 mei aanvragen, wordt uitstel verleend tot 30 april van het volgende jaar, voor de aangifte 2023 is dat dus 30 april 2025. Als ook die termijn nog ontoereikend is, is nog eens minimaal vier maanden aanvullend uitstel mogelijk.

CHECK VOORINGEVULDE AANGIFTE

Het is zaak alle vooringevulde gegevens in je IB-aangifte 2023 goed te controleren. De Belastingdienst betrekt deze gegevens van derden als gemeenten (denk aan WOZ-waardes), banken (denk aan banktegoeden, bancaire en hypothecaire schulden), werkgevers/opdrachtgevers (denk aan inkoop, werk derden) en verzekeraars (denk aan lijfrenten en premies voor de AOV-verzekering), maar daar kunnen altijd fouten in sluipen. Bovendien moet je vele posten nog zelf invullen, bijvoorbeeld aftrekposten voor zorgkosten en/of giften, of betaalde rente op van familie geleend geld.

VERDELING OVER FISCALE PARTNERS GEAUTOMATISEERD

Als je voor de fiscus als fiscale partner wordt aangemerkt, kun je flink besparen op belasting door bepaalde posten, zoals vermogen of de inkomsten uit eigen woning, slim over beide partners te verdelen. Dit zelf ‘schuiven’ met aftrekposten om een zo voordelig mogelijke aangifte te doen, leidde in de praktijk vaak tot onduidelijkheid of te veel betaalde belasting. Dit proces heeft de Belastingdienst nu geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Dit moet uitmonden in een zo voordelig mogelijk aangifte voor fiscale partners.

SLIM-SUBSIDIE: EERSTE TIJDVAK 2024

De SLIM-subsidie, de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb, staat ook in 2024 weer open voor mkb-ondernemers
die de duurzame inzetbaarheid van werknemers serieus nemen. De regeling onderscheidt drie groepen:

  • individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers, jaaromzet maximaal 50 miljoen euro);
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Voor deze groepen gelden aparte aanvraagtijdvakken:

  • van 1 maart 09.00 uur t/m 28 maart 17.00 uur (individuele mkb’ers);
  • van 3 juni 09.00 uur t/m 31 juli 17.00 uur (samenwerkingsverbanden tussen mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector);
  • van 2 september 09.00 uur t/m 30 september 17.00 uur (individuele mkb’ers).

Een individuele mkb’er kan maximaal 25.000 euro subsidie ontvangen. Voor samenwerkingsverbanden is dat maximaal 500.000 euro en voor de grootbedrijven is het maximumbedrag 200.000 euro. Er zit 48 miljoen euro in de pot, en er geldt een subsidieplafond. Voor meer informatie en de aanvraag kun je terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl

AANPAK STRESS MET INZET VAN AI

Een derde deel van het langdurend arbeidsverzuim heeft een psychische oorzaak. Als het gaat om werkgerelateerde problemen,
komt het fenomeen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in beeld. PSA manifesteert zich als stress en is een van de belangrijkste
arbeidsrisico’s. Toch krijgt stress in organisaties nog onvoldoende aandacht. Een Nederlands consortium, waarin onder meer het Amsterdam UMC is vertegenwoordigd, kreeg 10,8 miljoen euro toegewezen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het project DESTRESS. Met inzet van artificiële intelligentie willen de onderzoekers stress meten en eerder herkennen. Om privacy van werknemers te beschermen zijn ook onderzoekers uit de sociologie, het recht en de ethiek betrokken. Doelstelling is minder verzuim door stress en meer mentale weerbaarheid van medewerkers. Kijk voor meer informatie op www.beroepsziekten.nl/content/destress 

FORSE STIJGING FAILLISSEMENTEN

Onderzoek van Alliance Trade leert dat het aantal faillissementen in Nederland in 2023 sterk is gestegen, met +52%. Voor 2024 wordt een lager percentage (+31%) voorspeld, maar ook dat cijfer is nog altijd fors. De stijging in 2023 en 2024 wordt verklaard door de naweeën van de coronapandemie en de sterk gestegen kosten in het mkb. Lagere economische groei en geopolitieke onzekerheid zijn andere factoren. Getroffen sectoren zijn de horeca, transport, groothandel/retail en de bouw. Voor 2025 wordt een stabilisering verwacht.

HERSTRUCTURERING VIA WHOA

Een dreigend faillissement voorkomen? De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) maakt het mogelijk te herstructureren
voordat een op zich levensvatbare onderneming failliet gaat. Via een zogeheten WHOA-procedure bij de rechter kun je als ondernemer
een saneringsakkoord sluiten met álle schuldeisers. Gedurende een afkoelingsperiode mogen schuldeisers hun vordering dan niet
opeisen en kan de onderneming financieel orde op zaken stellen. Een saneringsakkoord heeft ook fiscale gevolgen. Vaak wordt afgesproken dat schuldeisers afzien van een deel van hun vordering. Dat levert de schuldeiser, vaak betreft dat zzp’ers, een aftrekpost op voor de inkomstenbelasting (of bij een bv de vennootschapsbelasting), terwijl de schuldenaar voor dat kwijtgescholden deel belastbare winst geniet.

 

Deel bericht